Geofysische prospectie voor archeologisch onderzoek
In België sinds 2010

Gekwalificeerde professional

MSc. Archeologische prospectie (geofysica) 1994-95

Brede expertise (25+ jaar)

Magnetometrie, EMI, 3D-Grondradar, Nauwkeurig GPS

Hectaren tot nu toe onderzocht
3907

Projecten afgewerkt
550+

Duurzame energie

Zonne-energie
Windenergie
698

Infrastructuur

Weg/spoor
Pijpleiding en luchtvaart
533

Strategische ontwikkeling

Datacentra
Bedrijventerreinen en logistieke parken
363

Huisvesting en openbare voorzieningen

Huisvesting
Logistiek
1269

Gemengd en commercieel gebruik

Gemengd gebruik en lichte industrie
Aggregaten
752

Onderzoek

België, Frankrijk
Ierland
292