Aanbevolen onderzoek ruimtelijke resolutie: 0,05m x 0,25m

Magnetometrie is een van de geofysische technieken die worden toegepast bij archeologische prospectie om de archeologische impact in te schatten van geplande werken en om advies te verstrekken over waar archeologische proefsleuven en testopgravingen best plaatsvinden. Metingen met magnetometers worden frequent gebruikt om de - vaak onzichtbare - grenzen van archeologische overblijfselen te identificeren en stellen archeologen in staat om de locatie, vorm en omvang te onderzoeken van een grote reeks archeologische kenmerken die aan de oppervlakte niet langer zichtbaar zijn, waaronder

  • Resten van omheiningen en uitgestrekte, ommuurde nederzettingen
  • Forten op heuvels en landtongen
  • Henges, tumuli & oude begraafplaatsen (ingesloten)
  • Militaire kampementen
  • Romeinse villa en kasteelfunderingen
  • Kerkelijke omheiningen en verlaten middeleeuwse dorpen
  • New2020

Het gebruik van magnetometrie bij archeologische prospectie is gebaseerd op de overvloedige aanwezigheid van natuurlijke ijzeroxiden in de meeste bodems en ons vermogen om subtiele variaties te meten in de magnetische eigenschappen van deze ijzeroxiden, veroorzaakt door menselijke activiteit. Discrete variaties in bodemmagnetisme die in verband worden gebracht met begraven archeologische overblijfselen zijn doorgaans het gevolg van in situ verbranding en organische verrijking van de bodem, als gevolg van activiteiten zoals koken en verwarmen; de vervaardiging van aardewerk en metaalbewerking; evenals het gebruik van gebakken bouwmaterialen zoals keramische tegels en bakstenen. Deze verbrande, gebakken en organisch rijke afzettingen creëren subtiele magnetische contrasten die, wanneer vergeleken met het aardmagnetische veld, zichtbaar zijn als discrete magnetische anomalieën.

De instrumenten waarmee de magnetometer van TARGET is uitgerust, bestaan uit een reeks zeer stabiele fluxgategradiëntmetersensoren gecombineerd met een centimeterprecies GPS-systeem. Dit geavanceerde onderzoeksinstrumentarium maakt het mogelijk om begraven archeologische overblijfselen in hoge resolutie in kaart te brengen, zowel voor grote als kleinschalige projecten, en kan te voet of met behulp van een quad worden ingezet. Voor de meeste locaties kan een magnetometeronderzoek met hoge resolutie aan naar schatting 1 ha per uur worden uitgevoerd, hoewel in uitzonderlijke omstandigheden op één dag tijd 15 ha of meer haalbaar is.