Aanbevolen techniek: Magnetometrie of EMI

Voor archeologische geofysische metingen bij geplande commerciële en residentiële ontwikkelingsprojecten is steeds minder tijd beschikbaar als gevolg van kortere projectdeadlines.

TARGET heeft in deze sector een schat aan expertise in huis en voerde metingen uit op individuele sites van meer dan 160 hectare, waarbij het veldwerk sneller dan gepland klaar was dankzij het gebruik van de nieuwste technologie. Ondergrondse archeologische resten werden zo in hoge resolutie in beeld gebracht, waardoor klanten en archeologen beter konden worden geïnformeerd.

TARGET voerde geofysische metingen uit in het kader van groot- en kleinschalige commerciële en residentiële ontwikkelingsprojecten, voor rekening van:

  • Lokale overheden & ontwikkelingsagentschappen belast met strategische planning en investeringen op lange termijn
  • Bouwbedrijven in de privésector en de overheidssector
  • Architecten, planners en ontwikkelingsadviseurs
  • De farmaceutische industrie
  • Supermarkten & logistieke bedrijven