TARGET heeft uitgebreide expertise in archeologisch geofysisch onderzoek in alle sectoren, waaronder

  • Hernieuwbare energie
  • Infrastructuur
  • Commercieel en residentieel
  • Aggregaten
  • Onderzoek

TARGET is doelgericht en professioneel, en werkt nauw samen met klanten en archeologen die instaan voor

  • Geofysische opmetingen in de planningsfase, de pre-planningsfase en beantwoorden van verzoeken om bijkomende inlichtingen
  • Professionele geofysische onderzoeksrapportage voor integratie in milieueffectbeoordelingen
  • Resultaten in GIS-compatibel raster-/vectorformaat om archeologische proefsleuven en opgravingen mogelijk te maken