Geofysische prospectie voor archeologisch onderzoek
In België sinds 2010

Gekwalificeerde professional

MSc. Archeologische prospectie (geofysica) 1994-95

Brede expertise (27+ jaar)

Magnetometrie, EMI, 3D-Grondradar, Nauwkeurig GPS

Hectaren tot nu toe onderzocht
4201

Projecten afgewerkt
550+

Duurzame energie

Zonne-energie
Windenergie
920

Infrastructuur

Weg/spoor
Pijpleiding en luchtvaart
533

Strategische ontwikkeling

Datacentra
Bedrijventerreinen en logistieke parken
385

Huisvesting en openbare voorzieningen

Huisvesting
Openbare voorzieningen
1300

Gemengd en commercieel gebruik

Gemengd gebruik en lichte industrie
Aggregaten
753

Onderzoek

België, Frankrijk
Ierland
310