• SOLAR EE02 FB
  • WIND 3365403

Aanbevolen techniek: Magnetometrie of EMI

Als gevolg van de groeiende vraag naar groenere en veiligere duurzame energie en de ontwikkeling om dit te implementeren, heeft TARGET een uitgebreide expertise opgebouwd in archeologisch geofysisch onderzoek voor duurzame energieprojecten.

Vanaf 2016 voerde TARGET metingen uit in het kader van de ontwikkeling van een aantal van de grootste zonneparken in Ierland en windturbineparken in Vlaanderen (België), op terreinen met een oppervlakte van 8 tot meer dan 150 hectare.