Aanbevolen onderzoek ruimtelijke resolutie: 0,05m x 0,085m

GPR wordt aangewend bij archeologische prospectie voor het detecteren van onderliggende funderingen, structurele overblijfselen en begraafplaatsen.

De techniek maakt gebruikt van een continue elektromagnetische puls of golf van energie die in de grond wordt gestuurd en de reflecties van die energie registreert na interactie met de objecten en de lagen onder het oppervlak. De geregistreerde sterkte van de reflecties is afhankelijk van de 2-wegs tijdsverloop (dit is de verstreken tijd voor de energiegolf om van de GPR naar de reflector en terug naar het oppervlak te gaan) en is evenredig met de geleidende en diëlektrische eigenschappen van de lagen en de objecten onder het oppervlak.

TARGET maakt gebruik van een ultramodern 3D GPR-systeem op basis van moderne real-time sampling (RTS) technologie, dat bestaat uit een reeks ultrabreedbandantennes van 8 x 450MHz, die een uitzonderlijke kwaliteit aan 3D-informatie bieden (ruimtelijke resolutie 0,05m inline x 0,08m crossline) met een diep doordringingsvermogen.

Het systeem kan manueel worden bediend in gebieden waar de toegang beperkt is, bijvoorbeeld in de binnenruimte van bestaande gebouwen, of in combinatie met GPS, total-station en quad-fiets voor het onderzoeken van grotere stedelijke/landbouwkundige sites.

TARGET wendde GPR aan in zowel binnenruimten van nog bestaande gebouwen, stedelijke terreinen als op landbouwgrond. Hierbij lokaliseerde het met succes ondergrondse restanten van:

  • Voormalige kerkhoven en begraafplaatsen
  • Restanten van Romeinse villa sites, kastelen en torenhuizen
  • Gallo-Romeinse tempels
  • Oude kerkelijke stichtingen en kloosters
  • Souterrains
  • DSC 1362
  • 20180517 141025