TARGET werd opgericht in Ierland in 2004 en levert geofysische diensten aan particuliere klanten en de overheid wanneer deze op niet-invasieve wijze archeologische resten in de ondergrond in kaart willen brengen vooraleer geplande werken worden uitgevoerd.

TARGET kan bogen op een beproefde expertise die 25 jaar teruggaat en levert professionele geofysische diensten gericht op het opmeten in hoge resolutie voor archeologische doeleinden, waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde geofysische instrumenten en software.

Van de archeologische geofysische diensten van TARGET wordt gebruik gemaakt in de ontwerpfase, nog voor vergunningen worden aangevraagd, en om lokale vergunnende overheden meer informatie te verstrekken als deze hierom verzoeken.

TARGET voorziet klanten van gezaghebbend en deskundig advies en levert robuuste en pragmatische geofysische oplossingen voor archeologisch onderzoek die zowel intuïtief als kosteneffectief zijn.

John Nicholls
Geofysicus en directeur van TARGET
MSc. Archeologische Prospectie, departement Archeologische Wetenschappen, Universiteit van Bradford, 1995-1996, V.K.