Geofysisch onderzoek met hoge ruimtelijke resolutie voor 'karakterisering' van begraven archeologische overblijfselen, zowel groot als kleine van schaal.

Geavanceerde geofysische hardware & software voor optimale dataverzameling en -analyse met het oog op toekomstige archeologische werkzaamheden.

Alle diensten voldoen aan Europese professionele richtlijnen: http://www.archprospection.org/eacguidelines

Lid van International Society for Archaeological Prospection (ISAP): http://www.archprospection.org

Lid van European Association of Archaeologists (EAA): https://www.e-a-a.org